fbpx

Login

Depression

Depression er idag blevet meget mere hyppigt set. Depression fører symptomer med sig, som tristhed, tomhedsfølelse samt selvbebrejdelse og skyldfølelse. Men der er ting, du selv kan gøre, og steder du kan få hjælp og behandling.

Antallet af unge der i dag får stillet diagnosen depression er meget stigende, hvilket kan have stor konsekvenser. Depression kan være svær at komme ud af igen, men der er ting, som du kan gøre og steder, du kan få hjælp.

 

Hvad er depression?

Ordet depression betyder nedtrykthed. Depression er en almindelig men alvorlig psykisk sygdom, som kan ramme alle mennesker i alle aldre. Heldigvis kan sygdommen typisk helbredes eller lindres. At have en depression betyder ikke, at man er svag, men det berører ens humør. Humøret bliver dårligt, og man kan føle sig glædesløs samt trist, hvor de negative tanker kører i ring. Ens tanker forvrænges og depressionen påvirker vigtige ting som blandt andet ens energi, appetit og søvn. Man har svært ved at tage sig sammen og har ofte brug for hjælp fra professionelle.

 

Hvad er symptomerne på depression?

Depression kan være svært selv at mærke, men er kendetegnet ved at de triste negative tanker overskygger alt andet.

 • Vedvarende tristhed, angst eller tomhedsfølelse: Du er typisk trist i en længere periode, hvor du ikke har overskud eller lyst til noget. Kernesymptomet er nedtrykthed. Man kan miste modet og håbet og gå med triste tanker, imens andre oplever ikke at føle noget. Man kan føle en mangel på følelser og føle sig tom indeni, humøret er negativt og ens selvopfattelse samt virkeligheds-opfattelse er ændret.
 • Nedsat energi og dårlig søvn: Du kan føle dig konstant træt, og føle at du ikke længere har samme energi i hverdagen. Hverdagsting som man plejer at kunne som fx personlig hygiejne, indkøb samt madlavning kan føles uoverkommelig. Du kan have svært ved at koncentrere dig og kan ikke se, at du nogensinde vil få det bedre. Man kan have en søvnløshed eller øget søvntrang.
 • Selvbebrejdelse og skyldfølelse: Man kan få et negativt syn på sig selv og omverdenen og kan have en dårlig samvittighed over, at man forsømmer sine vanlige opgaver. Man har nemmere ved at blive irriteret. Man kan føle sig til besvær og føle, at hvis man havde handlet anderledes, havde man ikke befundet sig i denne situation.
 • Nedsat selvtillid: Man føler ikke man er god nok og ikke har noget at byde på i sammenligningen med andre.
 • Dårlig hukommelse og koncentrations besvær: Det kan være svært at koncentrere sig og tænke som man plejer, ting som at følge med i en film, læse en bog eller huske ting, kan være problematiske.
 • Selvmords-tanker: Man tænker på alle negative tanker om, hvad der kan ske, både for andre og en selv, man kan have følelsen af, at livet ikke er værd at leve og nogle kan have trangen til, at gøre skade på sig selv eller tage sit eget liv. Derfor er det altid vigtigt at depression behandles.

 

Hvorfor får unge depression?

Der er forskellige meninger om, hvad der forårsager en depression. Men visse forhold øger risikoen for depression:

 • Vedvarende stress samt belastning: Langvarig stress er usundt og kan fører til depression, det samme gælder langvarige sorger samt bekymringer. Det kan også opstå som følge af utrygge forhold som voksen.
 • Fysisk sygdom: Hjertesygdom, slagtilfælde samt Parskinson sygdom kan medfører depressioner.
 • Visse typer medicin: Bivirkningen til noget medicin kan fremkalde en depression, som blandt andet medicin til forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser samt binyrebarkhormon behandling.
 • Alkohol og stofmisbrug: Hvis man har et alkoholproblem, kan det forværre en fremkalde en depression. Amfetamin og ecstasy kan fremkalde svære og langvarige depressioner.
 • Biologiske forhold: man kan være født med gener som giver øgede risiko for reaktion med depression ved belastende hændelser.

 

Depression hvad kan jeg selv gøre?

 • Leve et regelmæssigt liv, med sund kost og ikke gøre brug af overdrevet indtag af alkohol. Motion kan også medvirke til at mildne depressive symptomer.
 • Kæmp imod negative tanker – det er ikke nemt og kræver øvelse
 • Passende mængde social aktivitet,
 • Søg hjælp: depression forsvinder ikke af sig selv, jo før du kommer i behandling, jo hurtigere kan du komme på toppen igen.

 

Depression hvad gør jeg?

Når man skal behandle depression, skal man gå ind og arbejde med selve depressionen men samme tid også forebygge mulige fremtidige depressioner. Der findes forskellige behandlingsformer

 • Samtale behandling: Man kan benytte sig af samtale og psykoterapi. I Danmark anvendes primært kognitiv adfærds terapi, som har god effekt på depressionen. Og man arbejder med at få negative tanker til positive. Du kan blandt andet gøre brug af UngTilUngs mentorsamtaler, hvor du kan få rådgivning og vejledning lige nu og her, men du har også mulighed for at booke din helt egen mentor i et mentorforløb.
 • Medicin: Anti-depressiv medicin er til depressioner som ikke går over af sig selv, de går ind og påvirker, at man får mere energi og trætheden aftager, den forbedre appetitten samt afhjælper uro og angst. Kontakt din læge, der kan hjælpe dig med behandling
 • Elektrochokbehandling: Dette er en behandling, hvis du har en alvorlig depression med fare for selvmord, stærk angst og psykotiske symptomer.