Login

Donationsbetingelser

Omkostninger

Ud over din donation er der ikke udgifter forbundet med gaveaftalen/transaktionen.

Registrering af oplysninger

UngTilUng registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Vi videregiver ikke
dine oplysningerne, men gemmer oplysningerne i fem år ifølge bogføringsloven.

Ved fast donation

Når du støtter UngTilUng med en fast donation, giver du lov til at vi trækker det valgt beløb én hver måned eller én gang årligt, alt efter hvad du har valgt.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast donation giver du UngTilUng lov til at kontakte dig med henblik på at forny abonnementet, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om, at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data.

Ophør

Hvis du ønsker at stoppe din faste donation, kan dette ske ved at kontakte os på e-mail:
jd@ungtilung.com

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling

Ved fejl eller problemer ved donationen bedes du kontakte UngTilUng på e-mail:
jd@ungtilung.com