fbpx

Login

UngTilUngs frivilligpolitik

UngTilUngs frivilligpolitik

UngTilUng er drevet af mere end 100 passionerede frivillige, som alle hver dag yder en forskel for de unge mennesker, der søger støtte og hjælp hos os. Det er vigtigt for os, at de frivillige finder en meningsfuldhed i deres frivillige arbejde, hvor de både kan være en del af et fællesskab samt have mulighed for uddannelse, supervision og at udvikle deres kompetencer. 

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi sikrer dette.

UngTilUngs formål og målgruppe

UngTilUngs formål er at hjælpe og støtte unge mellem 16-35 år, der oplever forskellige udfordringer i deres liv. Dette gør vi gennem forebyggende digitale tilbud, som kan bidrage til at fremme unges trivsel i hverdagen.
De unge henvender sig til os med mange forskellige udfordringer, herunder ensomhed, studiepres, lavt selvværd, tankemylder, stress, kærestesorger m.fl.

UngTilUngs værdier for det frivillige arbejde

Udgangspunktet for det frivillige arbejde i UngTilUng er et ligeværdigt møde mellem unge og de frivillige. 

Det frivillige arbejde bidrager til, at unge kan føle sig set, hørt, forstået og som en del af sunde fællesskaber. Det arbejde, som de frivillige ildsjæle udfører, bidrager til, at alle unge mellem 16-35 år har muligheden for at få hjælp og støtte til deres udfordringer – digitalt, og dermed uden at skulle møde op et fysisk sted, som kan være grænseoverskridende. 

Det frivillige arbejde foregår udelukkende digitalt, hvor de frivillige støtter og hjælper hinanden i deres frivillige arbejde samtidig med, at der løbende er supervision og mulighed for sparring fra UngTilUng teamet. 

Det er vigtigt for os, at både de unge og de frivillige mødes i en ligeværdig relation. De frivillige rummer hinanden, støtter hinanden og accepterer, at alle kommer med udfordringer fra eget liv i større eller mindre grad. Det er vigtigt for os, at de frivillige accepterer hinandens forskelligheder og møder både de andre frivillige og de unge med respekt og anerkendelse. 

De frivillige hos UngTilUng har en række opgaver inden for de rammer, der passer til deres rolle. Vores frivillige er gode til at tage ansvar for opgaverne, og de er gode til at række ud, hvis de har behov for hjælp, støtte eller sparring. Vi gør en dyd ud af, at UngTilUng teamet altid er tilgængelige og klar til at hjælpe de frivillige, når der er behov.  


Egne erfaringer skaber værdi

Mange af vores frivillige kender selv til at gå gennem nogle udfordringer og have det svært som ung. Vi anskuer sårbarhed og egne erfaringer som en enorm styrke, som efter tid og bearbejdelse kan bruges som en måde at hjælpe andre. Når de unge skriver med frivillige, som selv kender til at have det svært, kan det skabe en forståelse, anerkendelse og respekt, som kan være svær at finde andre steder. 

De unge kan se – gennem de frivillige og deres råd – at det er muligt at få det bedre og at arbejde med sig selv.

Når de frivillige hjælper de unge, kan det også være en hjælp i deres egen proces.

Uddannelse af de frivillige

Det er vigtigt for os, at vores frivillige klædes ordentligt på til at kunne hjælpe de unge. Alle vores frivillige tager UngTilUngs digitale uddannelse, som bl.a. gennemgår UngTilUngs værdier og metodiske tilgange. Derudover giver uddannelsen de frivillige viden om eksempelvis samtaleteknikker, grænser, egenomsorg, at dele ud af egne erfaringer og meget mere.

Uddannelsen er med til at sikre, at de frivillige føler, at de er klædt godt på til at kunne varetage deres frivilligopgaver og på bedst mulig vis yde støtte og hjælp til de unge, der søger hjælp hos os. De frivillige deltager også i månedlige supervisioner med deres team, ligesom der altid er mulighed for individuel supervision og generel sparring fra UngTilUng teamet.

 

Digitalt frivilligt arbejde

UngTilUngs frivillige arbejde foregår udelukkende digitalt. 

Vores frivillige logger på hjemmefra og bruger deres egen computer. Det giver vores frivillige større fleksibilitet, mere anonymitet og mulighed for at arbejde hjemmefra i trygge rammer. 

Det betyder ligeledes, at vi gør en dyd ud af at skabe et fedt digitalt fællesskab for de frivillige, som kan mødes online til supervisioner, kan skrive sammen og er med i forskellige lukkede grupper, hvor de kan sparre med hinanden.

Vi tror på, at: Ingen kan alt, men alle kan noget

Etiske principper

  1. Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt: Alle brugeres identitet og de oplysninger, de deler, skal beskyttes. Der skal være klare retningslinjer for, hvordan data behandles, og ingen oplysninger må deles uden samtykke. Rådgiverne har tavshedspligt, men følger pligt ift underretning og afværgerpligt. 

  2. Empati: Rådgivningen skal være baseret på respekt, empati og forståelse. Rådgiverne skal forstå og acceptere brugernes forskellige baggrunde, værdier og livsstile uden at dømme dem.

  3. Kompetence: Rådgiverne skal have tilstrækkelig uddannelse, træning og erfaring til at kunne yde effektiv og ansvarlig støtte til brugerne. Der skal være løbende muligheder for supervision.

  4. Grænser og sikkerhed: Der skal være klare retningslinjer for, hvordan rådgiverne skal håndtere situationer, hvor brugerne har svære udfordringer, som ikke kan håndteres i rådgivningen.

  5. Ingen diskrimination: Rådgiverne må ikke diskriminere brugerne på baggrund af køn, race, religion, seksuel orientering, handicap eller andre karakteristika. Alle skal have lige adgang til støtte og ressourcer.