UngTilUngs frivilligpolitik

UngTilUngs formål og målgruppe

UngTilUngs formål er at hjælpe og støtte sårbare unge mellem 16-35 år gennem forebyggende digitale tilbud og bidrage til at fremme deres trivsel i hverdagen.

Målgruppen henvender sig til Ungtilung med store og små udfordringer. De kæmper fx med ensomhed, angst, stress, kærestesorger, lavt selvværd, pres på studiet eller på arbejdet m.m.

UngTilUngs værdier for det frivillige arbejde

Udgangspunktet for det frivillige arbejde i UngTilUng er et ligeværdigt møde mellem sårbare unge og frivillige. Det frivillige arbejde i UngTilUng bidrager til at sårbare unge kan føle sig set og hørt, og at alle unge mellem 16-35 år har mulighed for at få hjælp og støtte digitalt til det, de kæmper med.

 

Vores værdier for det frivillige arbejde er:

Ligeværdighed og rummelighed

Vi møder unge og medfrivillige i en ligeværdig relation. Vi dømmer ikke hinanden, og det vi hver især kommer med af sårbarhed. Vi rummer hinandens forskelligheder og møder vores medmennesker med respekt og anerkendelse.

Egne erfaringer skaber værdi

Vi ser sårbarhed som en styrke, som vi efter tid og bearbejdelse kan bruge som en ressource til at hjælpe andre. Når vi hjælper andre, kan vi også være med til at hjælpe os selv i vores egen proces.

Medansvarlighed

Vi er ansvarlige frivillige, der tager ansvar for de opgaver, vi har påtaget os indenfor de rammer, vi har fået. Vi rækker ud, hvis vi har brug for hjælp, støtte, sparring eller har konstruktiv kritik.

Digital frivilligt arbejde

Vi ser en værdi i det digitale element i frivilligt arbejde. Al vores frivillige arbejde foregår digitalt, hvor vi har mulighed for større fleksibilitet, større anonymitet og at arbejde hjemmefra i trygge rammer på tværs i landet og gøre en forskel for sårbare unge.

Vi tror på, at: Ingen kan alt, men alle kan noget.

Har du spørgsmål til det frivillige arbejde?

Synes du, at det frivillige arbejde lyder spændende, men er der noget, du er i tvivl om?
Så send os endelig en mail med dine spørgsmål.
Skriv til os på kontakt@ungtilung.com

Hvad du kan forvente som frivillig i UngTilUng?

 • Du bliver en del af et digitalt fællesskab med mere end 100 andre frivillige, hvor du er med til at gøre en forskel for sårbare unge. Herudover bliver du en del af et mindre fællesskab med egen frivilliggruppe, hvor du kan få støtte og sparring i din rolle som frivillig.
 • Alt frivilligt arbejde foregår digitalt og er fleksibelt, da du arbejder hjemme fra din computer og gør en forskel for andre.
 • Du bliver klædt på til din frivilligrolle gennem vores digitale uddannelse, inden du starter og har mulighed for at videreuddanne og bygge på dine kompetencer.
 • Du får supervision og sparring.
 • Du har mulighed for at få et frivilligbevis, som du kan tage med dig videre, hvis du ønsker dette.
 • Du får som frivillig medindflydelse i UngTilUng, og vi er obs på dine ønsker og behov som frivillig og arbejder løbende på at forbedre og udvikle det frivillige arbejde.

 

Hvad forventer vi af dig som frivillig?

 • At du overholder aftaler, tager dine vagter og kan forpligte dig til det frivillige arbejde i minimum 3-6 måneder afhængigt af frivilligopgaven og overholde vores retningslinjer.
 • At du deltager i den obligatoriske digitale supervision, hvis du har en rolle som frivillig rådgiver, hvor du har samtaler med unge, der har det svært.
 • At du holder dig orienteret og deltager aktivt i det digitale frivillige fællesskab i vores Facebookgrupper.
 • At du er medansvarlig for din rolle som frivillig i UngTilUng og kan række ud, hvis du har brug for hjælp.

 

Etiske retningslinjer

 • Du er underlagt tavshedspligt. Da du kan have at gøre med følsomme informationer om de unge, er det vigtigt, at du behandler disse oplysninger fortroligt. Det betyder, at du ikke må dele følsomme informationer, der kan bryde de unges anonymitet.
 • Du må ikke opfordre til løsninger, som kan være skadelige for de unge som fx selvskade, selvmord, spiseforstyrrelser ect.
 • Du er der for de unges skyld, og det er derfor vigtigt, at du bestræber dig på at påvirke dem positivt.
 • Det er vigtigt, at du passer på dig selv og mærker efter dine egne grænser. Det er helt okay at sige fra i det frivillige arbejde.
 • Du har underretningspligt, hvis du oplever at en ung under 18 år udsættes for vold, incest eller på anden måde er i fare. Da de unge er anonyme, kan vi kun underrette, hvis de opgiver deres kontaktoplysninger. Kontakt os hvis du bliver bekymret for en bruger under 18 år i dit frivillige arbejde.

 

Kæmpestort TAK til dig der har lyst og tid til at bidrage til det frivillige arbejde i UngTilUng – uden dig ville der ikke være noget UngTilUng!