fbpx

Login

CTUmålgruppe

CTU x UngTilUng
et tilbud til dig, som bor i Lolland eller Guldborgsund kommune

Hvem er du?

Hvis du er mellem 16-24 år og har en forælder, tidligere papforælder, bedsteforælder, søskende eller anden betydningsfuld voksen i dit liv, som i kortere eller længere periode har haft problemer med alkohol, hash eller andre former for stoffer, så har du mulighed for at få et gratis fysisk eller digitalt samtale. 

Tilbuddet er målrettet dig fordi sådanne problematikker påvirker et barns udvikling. Den voksne vil fx ofte være mest optaget af egne behov, være ustabil i kontakten og have humørudsving. Du kan have udviklet ”antenner” for hvordan andres humør og behov er, men have svært ved at passe på dig selv og mærke egne behov. Når livet gør ondt, kan du være tiltrukket af at ”drukne sorgerne” da det er den måde du har set det klaret på. Vi støtter dig til hvad der er vigtigt for netop DIG og DIT liv; til at trives bedre og få øje på flere (handle)muligheder.

 

Læs mere uddybende om vores tilbud

Digitalt samtaleforløb
"Angst, nervøsitet og tankemylder"

Samtale 1-4

Samtale 1: Velkommen til: rammerne og temaet for forløbet

Til den første samtale i samtaleforløbet byder din rådgiver dig velkommen, og I præsenterer jer for hinanden. Din rådgiver fortæller mere om rammerne og temaet for forløbet og spørger ind til dine ønsker til forløbet. Du kan bruge denne samtale til at mærke efter, om forløbet er noget for dig, og om du kunne tænke dig at fortsætte forløbet.

Samtale 2: Ressourcer og barrierer

Samtalen har fokus på ressourcer og barrierer, der kan være en hjælp til at udforske din oplevelse med angst, nervøsitet og tankemylder. Barrierer kan f.eks. handle om, hvordan du oplever, at angst, nervøsitet og tankemylder fylder i dit liv, og om der eventuelt er noget, der afholder dig fra at have det godt og gøre det, som du gerne vil. Ressourcer handler f.eks. om, hvornår du har det bedst og ikke er præget af angst, nervøsitet og tankemylder, hvem du kan gå til for at få støtte og hvilke styrker du har, som hjælper dig med at håndtere svære situationer.

Samtale 3: Symptomcirklen

Sammen med din rådgiver taler I om, hvilke symptomer der fylder hos dig, når du mærker angst, nervøsitet og tankemylder. Din rådgiver præsenterer ”symptomcirklen” for dig, som er en illustration, der kan være med til at skabe overblik over, hvordan symptomer kan hænge sammen og kan påvirke hinanden negativt. Din rådgiver præsenterer også, hvordan man kan bryde den eventuelle negative cirkel og skabe en positiv cirkel.

Samtale 4: Undgåelse

Samtalen har fokus på at udforske i hvilke situationer, du oplever, at angsten, nervøsiteten og tankemylderet fylder, og i hvor høj grad du undgår situationer, som du kan mærke udløser angst, nervøsitet eller tankemylder.

Samtale 5-8

Samtale 5: Tanketeknik

Til femte samtale er der fokus på at blive mere bevidst om, hvilke tanker og eventuelle bekymringer, der fylder hos dig. Du vil få redskaber til, hvordan du kan håndtere negative tanker ved at undersøge alternative og mere konstruktive tanker sammen med din rådgiver.

Samtale 6: Flyt fokus (distraktionsøvelse) og midtvejsevaluering

Til samtalen arbejdes med, hvordan du kan flytte fokus og distrahere dig selv i situationer, hvor du oplever angst/nervøsitet/tankemylder og ikke kan flytte dig fysisk. Det kan f.eks. være på studiet, arbejdet eller i sociale sammenhænge.

Til sjette samtale er der også en midtvejsevaluering, som din rådgiver præsenterer for dig. Her taler I blandt andet om, hvorvidt du oplever, at emnerne og øvelserne, som I laver, er relevante for dig, og om der er noget, du ønsker mere eller mindre af i forløbet. Midtvejsevalueringen er ikke en evaluering af dig i forløbet.

Samtale 7: Ydre faktorer og mindfulness

Samtalen har fokus på, hvilke ydre faktorer, der kan påvirke følelser af angst, nervøsitet og tankemylder, og hvordan mindfulness kan være en hjælp til at finde ro.  

Samtale 8: Styrker

Ottende samtale handler om styrker, og her er der fokus på, at du opnår mere bevidsthed om dine styrker, og hvordan du kan gøre brug af dem. Sammen med din rådgiver gennemgår i de såkaldte ”24 karakterstyrker”, som er en del af positiv psykologi.

Samtale 9-12)

Samtale 9: Værdier

Til samtalen udforsker du dine værdier, og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Sammen med din rådgiver udforsker I også, hvad du konkret kan gøre for at udleve dine værdier.

Samtale 10: Fri samtalegang

Der er ikke et planlagt emne til tiende samtalegang, ligesom der har været til de øvrige samtaler. Derfor er der ekstra plads til at tale om det, der måtte fylde hos dig eller tale dybere om et emne. Det kan også være, at der er en øvelse i forløbet, som du særligt har været glad for, og så vil der være mulighed for at lave den igen. 

Samtale 11: Målsætninger

Til denne samtale er der fokus på, hvilke mål og værdier der er vigtige for dig, og hvordan du kan arbejde med målene. Sammen med din rådgiver udfylder I en handleplan, som kan være en hjælp til at få et overblik over, hvilke områder i dit liv, som du gerne vil arbejde på og hvad du kan gøre for at komme tættere på dine mål.  

Samtale 12: Afslutning

Samtale 12 er den sidste samtale i samtaleforløbet. Her er der fokus på at samle lidt op på forløbet, og tale om, hvordan det har været for dig, og hvad det har givet dig.

Digitalt samtaleforløb
"Styrk dit selvværd"

Samtale 1-4

Samtale 1: Velkommen til og rammerne for forløbet

Til den første samtale i forløbet byder din rådgiver dig velkommen og I præsenterer jer for hinanden. Din rådgiver fortæller mere om rammerne og temaet for forløbet og spørger ind til dine ønsker for forløbet. Du kan bruge denne samtale til at mærke efter, om forløbet er noget for dig, og om du kunne tænke dig at fortsætte forløbet.

Samtale 2: Ressourcer og barrierer

Samtalen har fokus på barrierer og ressourcer, der kan være en hjælp til at udforske, hvordan temaet om selvværd fylder i dit liv. Barrierer kan f.eks. handle om, hvordan du oplever at lavt selvværd fylder i dit liv, og om der eventuelt er noget der afholder dig fra at have det godt og gøre det, som du gerne vil. Ressourcer handler f.eks. om, hvornår du har det bedst og ikke er præget af lavt selvværd, hvem du kan gå til for at for støtte og hvilke styrker du har, som hjælper dig med at håndtere svære situationer.

Samtale 3: Styrker

Tredje samtale handler om styrker, og her er der fokus på, at blive mere bevidst om dine styrker, og hvordan du kan bruge dem. Sammen med din rådgiver gennemgår I de såkaldte ”24 karakterstyrker”, som er en del af positiv psykologi.

Samtale 4: Tanker, følelser, krop og adfærd

Denne samtalegang handler om at undersøge sammenhængen mellem dine tanker, følelser, kroppen og din adfærd. Sammen undersøger I, hvad du oplever hos dig selv i situationer, hvor du oplever at have et lavt selvværd og i situationer med højt eller tilstrækkeligt selvværd. Hvad f.eks. tænker, føler, mærker du i kroppen og gør du i de situationer?

Samtale 5-8

Samtale 5: Tanker og selvkritik

Til femte samtale undersøger I, hvilke negative og selvkritiske tanker du eventuelt oplever at have og I taler om, hvordan du i stedet kan finde alternative, mere konstruktive og selvkærlige udsagn. I kommer således ind på, hvordan vi kan have en indre kritiker, der kommer med negative bemærkninger og hvordan man konkret kan håndtere den slags tanker. 

Samtale 6: Værdier

Til samtalen taler I om, hvad værdier er, og sammen udforsker I dine værdier og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Sammen med din rådgiver kigger I også på, hvad du konkret kan gøre for at udleve dine værdier.

Til sjette samtale er der også en midtvejsevaluering, som din rådgiver præsenterer for dig. Her taler I blandt andet om, hvorvidt du oplever at emnerne og øvelserne som I laver, er relevante for dig, og om der er noget du ønsker mere eller mindre af i forløbet. Midtvejsevalueringen er ikke en evaluering af dig i forløbet.

Samtale 7: Egenomsorg

Syvende samtale har fokus på egenomsorg, hvor I taler om hvad egenomsorg er, hvorfor det er vigtigt for selvværdet og hvordan du kan inkorporere mere egenomsorg i hverdagen.

Samtale 8: Grænser

Til samtalen taler I om, hvad grænser er, hvorfor det er vigtigt at kunne sætte og udvide sine grænser og hvordan du selv oplever dine grænser – f.eks.  hvornår er det sværere eller nemmere for dig at mærke, sætte eller udvide dine grænser.

Samtale 9-12)

Samtale 9: At kommunikere grænser

Niende samtale handler om at kommunikere grænser og hvorfor det er vigtigt at kunne kommunikere sine behov og grænser. Sammen med din rådgiver taler i om, hvad der er godt at huske på, når man giver udtryk for sine behov og grænser og hvordan man konkret kan gøre det.

Samtale 10: At gå efter sine drømme og mål

Samtalen handler om at undersøge, hvilke mål og drømme du har og om der eventuelt er noget, der afholder dig fra at gå efter det, som du ønsker dig i livet. Til samtalen kommer I også ind på, hvordan det vi siger kan spille en rolle i forhold til at føle mere styring over eget liv.

Samtale 11: Handleplan

Til denne samtale er der fokus på, hvilke mål, drømme og værdier, der er vigtige for dig, og hvordan du kan arbejde med målene. Sammen med din rådgiver udfylder I en handleplan, som kan være en hjælp til at få et overblik over, hvilke områder i dit liv du gerne vil arbejde på, hvilke drømme du har og hvad du konkret kan gøre for at komme tættere på dine drømme og mål.

Samtale 12: Afslutning

Samtale 12 er den sidste samtale i samtaleforløbet. Her er der fokus på at samle op på forløbet og tale om, hvordan det har været for dig, hvad det har givet dig og hvad du kan tage med dig videre.

Hvilke lokale tilbud tilbyder vi?

Gruppeforløb

Lokale gruppeforløb

Du mødes med andre unge, der også har oplevet problemer med alkohol, hash eller andre stoffer hos vigtige voksne i deres liv. Her er et fantastisk fysisk fællesskab, hvor man både kan tale om det der kan være svært, men hvor vi også laver ting som er sjove og som kan hjælpe os til at blive stærkere.  

1-1 Samtaleforløb

Lokale samtaleforløb

Du går i samtaleforløb hos en CTUbehandler. Vi arbejder med det der fylder hos dig. Vi aftaler indbyrdes hvor vi mødes (fx via sms). Det kan fx være på en skole, et uddannelsessted eller i vores lokaler. Forløbene er ikke fastlagte m.h.t. indhold, hyppighed eller varighed. Det er noget vi løbende sammen finder ud af. 

Udforsk vores digitale fællesskaber

Krea-fællesskab

De digitale krea-aftener er for unge, der har lyst til at lære nogle nye mennesker at kende og ønsker at være en del af et rart fællesskab.

Fælles for deltagerne i krea-aftenerne er, at alle ser en fordel i at kunne mødes digitalt hjemmefra i trygge rammer og synes, at det er hyggeligt at lave noget sammen.
Du behøver ikke være den næste strikke- eller maleguru for at kunne deltage i krea-aftenerne – alle kreative sysler er velkomne, og det er hyggen, der er i fokus!

Vores digitale krea-aftener faciliteres af 2 søde gruppeledere, som er gode til at skabe et rart, digitalt rum for dig, så du måske kan skabe relationer for livet. De digitale krea-aftener forløber over 10 mødegange, og en mødegang finder sted hver 2. uge.

Når du tilmelder dig krea-fællesskabet, vil du få en besked fra os med nærmere praktisk information; fx datoer, tidspunkter, og hvem de andre deltagere er. 

Det er de samme mennesker, som du møder alle gangene – så kan I nemlig lære hinanden ordentligt at kende.

Vores krea-aftener er altså perfekte til dig, der gerne både vil lave noget kreativt, men også synes, at det er hyggeligt at have nogle at gøre det med, hvor der samtidigt kan snakkes om løst og fast.

Vores digitale krea-aftener er for dig der:

 • Er mellem 16 og 17 år
 • Gerne vil lære nye mennesker at kende og skabe relationer for livet
 • Søger et trygt og rart sted at gøre dette og ser en fordel i, at det foregår digitalt, så du kan sidde hjemmefra i vante rammer
 • Har mod på at have kamera og mikrofon tilsluttet, når du mødes med din faste gruppe, der består af cirka 8 andre unge som dig
 • Synes det er hyggeligt at lave kreative sysler og gerne vil have nogle at gøre det med
 • Er vokset op i hjem med fysisk eller psykisk vold

Udforsk vores digitale fællesskaber

Krea-fællesskab

De digitale krea-aftener er for unge, der har lyst til at lære nogle nye mennesker at kende og ønsker at være en del af et rart fællesskab.

Fælles for deltagerne i krea-aftenerne er, at alle ser en fordel i at kunne mødes digitalt hjemmefra i trygge rammer og synes, at det er hyggeligt at lave noget sammen.
Du behøver ikke være den næste strikke- eller maleguru for at kunne deltage i krea-aftenerne – alle kreative sysler er velkomne, og det er hyggen, der er i fokus!

Vores digitale krea-aftener faciliteres af 2 søde gruppeledere, som er gode til at skabe et rart, digitalt rum for dig, så du måske kan skabe relationer for livet. De digitale krea-aftener forløber over 10 mødegange, og en mødegang finder sted hver 2. uge.

Når du tilmelder dig krea-fællesskabet, vil du få en besked fra os med nærmere praktisk information; fx datoer, tidspunkter, og hvem de andre deltagere er. 

Det er de samme mennesker, som du møder alle gangene – så kan I nemlig lære hinanden ordentligt at kende.

Vores krea-aftener er altså perfekte til dig, der gerne både vil lave noget kreativt, men også synes, at det er hyggeligt at have nogle at gøre det med, hvor der samtidigt kan snakkes om løst og fast.

Vores digitale krea-aftener er for dig der:

 • Er mellem 16 og 17 år
 • Gerne vil lære nye mennesker at kende og skabe relationer for livet
 • Søger et trygt og rart sted at gøre dette og ser en fordel i, at det foregår digitalt, så du kan sidde hjemmefra i vante rammer
 • Har mod på at have kamera og mikrofon tilsluttet, når du mødes med din faste gruppe, der består af cirka 8 andre unge som dig
 • Synes det er hyggeligt at lave kreative sysler og gerne vil have nogle at gøre det med
 • Er vokset op i hjem med fysisk eller psykisk vold

Evaluering CTU

CTUs dokumenterede resultater viser at flertallet af deltagerne trives bedre ved afslutning af et samtaleforløb. De har generelt fået mindre angst og uro, mere energi og humør, bedre søvn, er mere tilfredse med sig selv og føler sig bedre tilpas blandt andre. 

Øget trivsel
 • 85 % har øget trivsel. 
Symptom reduktion
 • 86 % har fået det bedre ift. problemer og symptomer. 

 

Øget mestring
 • 81 % er blevet bedre til mestring

Evaluering UTU

I UngTilUng mener vi, at det er vigtigt at lade resultaterne vise kvaliteten. Vi har derfor fået udviklet en trivselsrapport i 2022 på baggrund af alle der har gennemgået et forløb. Du kan se relevante resultater nedenunder eller downloade den fulde rapport. 

Angst, nervøsitet og tankemylder
 • 70 % af alle deltagere har oplevet symptomreduktion indenfor angst 
 • 76 % af alle deltagere har oplevet symptomreduktion indenfor angst

*OBS: Det betyder, at fx 30 % ikke har oplevet en fremgang, men heller ikke en tilbagegang i symptomreduktion indenfor angst. 

Øget trivsel
 • 71 % har oplevet at få et socialt liv til at fungere 
 • 69 % har oplevet en øget evne til at få hverdagen til at hænge sammen
 • 69 % har oplevet en øget tiltro til at kunne håndtere fremtidige udfordringer

*OBS: Det betyder, at fx at 31 % ikke har oplevet en fremgang, men heller ikke en tilbagegang i tiltroen til at håndtere fremtidige udfordringer.

Fastholdelse i studie
 • 59 % har oplevet en øget evne til at håndtere krav ifm. beskæftigelse.

*OBS: Det betyder, at 41 % ikke har oplevet en fremgang, men heller ikke en tilbagegang i tiltroen til at håndtere fremtidige udfordringer. Her er det værd at bemærke, at en del har været uden for beskæftigelse og derfor har der ingen udvikling været. 

Medarbejdere

Behandler CTU

Tea Berg Skailand

Jeg er terapeutisk behandler i CTU, specialiseret i individuelle samtaleforløb og gruppeforløb. Jeg er engageret i at støtte børn og unge i deres personlige udvikling og trivsel. Uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi.  

Kontakt:
Mail: ts@boligsocial.dk
Tlf: 28152244

Behandler CTU

Jane Touzari

Jeg er aut.cand.psych og har mangeårig erfaring indenfor diverse psykologiske fagområder. Min motivation er at støtte til selvbestemmelse over eget liv og til at gå på opdagelse i egne drømme, styrker og håb samt (gen)finde glæde ved livet.

Kontakt:
Mail: jt@boligsocial.dk 
Tlf: 23810650

Psykolog UngTilUng.com

Sif Jannerup

Jeg er ansvarlig for UngTilUngs rådgivere, supervisor for rådgiverne  samt ansvarlig for UngTilUngs digitale samtaleforløb.
Psykolog (cand.psych)

Kontakt: sj@ungtilung.com

Hvad er CTU

Center for Trivsel og udvikling (CTU) er ligesom UngTilUng et projekt under Foreningen Den Boligsociale Fond og har eksisteret siden 2016. 

CTU er et tilbud for børn og unge som kommer fra hjem med rusmiddelproblematikker eller vold i hjemmet. CTU er lokale tilbud og i Lolland er tilbuddet til børn og unge i alderen 8-24 år, mens det i Guldborgsund er i alderen 15-24 år. 
CTU er sammen med UngTilUng.com en del af Foreningen UngTrivsel og har en partnerskabsaftale med Lolland og Guldborgsund kommune. CTU er finansieret igennem socialministeriet. 

Mød vores frivillige rådgivere og gruppeledere

De digitale tilbud bliver afholdt af UngTilUng frivillige.

Vores rådgivere er både studerende og færdiguddannede og har en relevant uddannelsesbaggrund til at kunne varetage et samtaleforløb. Derudover har alle frivillige egne erfaringer med at have det svært.  Alle rådgivere gennemgår også en digital uddannelse hos UngTilUng og deltager jævnligt i gruppesupervision sammen med andre rådgivere og supervisorer. 

I vores digitale fællesskaber vil vores frivillige gruppeledere faciliterer fællesskaberne og sørger for et trygt digitalt rum, hvor du kan lære andre unge at kende på en rar måde. Gruppelederne er blevet klædt på til dette gennem uddannelse og jævnlig supervision.