fbpx

Login

Angstens mange ansigter

”Angst er blevet en folkesygdom”. En sætning, som er brugt ufatteligt meget i de danske medier indenfor de seneste par år. Her er det vigtigt at hæfte sig ved ordet, ”blevet”, for det har den altid været. Studier fra Sundhedsstyrelsen viser, at 13% af alle besøg hos en psykolog eller psykiater er

Angst er blevet en folkesygdom”. En sætning som er brugt ufatteligt meget i de danske medier indenfor de seneste par år. Her er det vigtigt at hæfte sig ved ordet ”blevet”, for det har den altid været. Studier fra Sundhedsstyrelsen viser, at 13% af alle besøg hos en psykolog eller psykiater er angstrelaterede. Omkring 140.000 danskere lider af angst. Selvom det er mange, så mener psykiater, Peter W. Jepsen, at man ikke kan fastslå, at procenten af personer med angst er stigende. Han vurderer, at angst ikke er mere udbredt end tidligere – men at et øget fokus på dette har identificeret flere personer med sygdommen – og derfor behandles flere for angstlidelser. Men hvilke tegn bør man være opmærksom på?

Angst er ikke det samme hos alle 

Ifølge Psykiatrifonden er der mange symptomer på angst, men at disse varierer fra person til person. Symptomer på angst afhænger også af, hvilken form for angst, der er tale om. Nedenfor ses Psykiatrifondens liste over forskellige typer af angst, samt symptomer som oftest er forbundet med disse:

Fobier: Oftest hjertebanken og svimmelhed i mødet med bestemte situationer og ting, som ikke nødvendigvis indebærer fare. Den angste vil ofte undgå situationer, hvor fobien potentielt kan udløses. Dette, for at undgå panikanfald, som bunder i frygten for at dø, miste kontrollen eller forstanden.

Panikangst: Oftest hjertebanken, svimmelhed, kvælningsfornemmelse, samt følelsen af uvirkelighed. Opstår oftest uventet af en situation eller omgivelser, hvor en overvejende frygt for at miste kontrollen og blive sindssyg, gør sig gældende.

Sygdomsangst/helbredsangst: Oftest oppustet mave, muskelspændinger og hovedpine. Den angste er hyperopmærksom på kropslige symptomer, da personen leder efter tegn på sygdom i kroppen. Dette udspringer for det meste, når personen hører eller læser om sygdomme og død, og ofte går personen i et stort omfang til læge.

Socialfobi: Oftest rysten, anspændthed, svimmelhed, snurren i kroppen og åndedrætsbesvær. Personer med socialfobi undgår sociale sammenhænge og føler sig i den forbindelse ofte ensomme og isoleret. Udløses tit af negative oplevelser, mobning, stress m.m.

Generaliseret angst: Oftest rysten, muskelspændinger, svimmelhed, hjertebanken, samt uro i kroppen. Generaliseret angst forbindes ikke med et bestemt sted eller situation, men ofte forekommer frygten for, at andre eller personen selv kommer til skade.

OCD: Ses oftest ved tvangstanker (uønskede tanker) og tvangshandlinger (meningsløse handlinger og ritualer). Den angste udfører handlinger for at undgå en vis ulykke i at ske. Tankerne og handlingerne omhandler oftest tanker om symmetri, forbudte tanker, tanker om renlighed og smitte, samt handlinger om indsamling af ting.

Posttraumatisk stresssyndrom: Oftest en genoplevelse af en traumatisk begivenhed. Disse viser sig ofte som flashbacks i vågen tilstand og mareridt i søvntilstand. Mange med denne angstlidelse oplever emotionelle forstyrrelser, manglende nydelse ved simple ting i livet, samt ofte afstandstager sig fra andre mennesker. Dette, da personen ofte er overfølsom og opfarende.

Det kan derfor konstateres, at helt grundlæggende psykiske symptomer forbundet med angst er bekymring og uro med en hyperopmærksomhed på ét emne. Generelt for de fleste kropslige symptomer på angst er: Trykken for brystet, hjertebanken, samt svimmelhed. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på kropslige symptomer – for som i de fleste andre tilfælde, så reagerer kroppen, når det mentale helbred overses.

Oplysning er altafgørende

Angst er derfor en naturlig reaktion på oplevelsen af fare, som er et urinstinkt i mennesket. Selvom det er særdeles almindeligt at føle sig bekymret og bange, så er angst ofte en ”overdrevet” reaktion forårsaget af begivenheder og situationer. Mange, som lider af angst, er bevidste om, at deres frygt er urealistisk, men når der er tale om angstlidelser, kan det være svært at bekæmpe irrationaliteten.

Nogle fakta, som er gode at huske på, når det drejer sig om angst er: Angst er en helt almindelig følelse. Angstlidelser er forholdsvist nemme at behandle, og udsigterne til en rask og angstfri fremtid er derfor overvejende stor. Derfor bør ingen være bange for på et tidspunkt i deres liv at lide af angst. I psykiatrien er der optimisme omkring angstpatienter. Angstforeningen forklarer, at bevidstheden omkring angst og dets symptomer gør det muligt at reagere konstruktivt og forhold sig til denne, samt giver større mulighed for at overtage styringen af lidelsen. Forståelse og oplysning er derfor altafgørende i afstigmatiseringen af angstlidelserne.

Er angst hæmmende for ens livskvalitet? Det kan den være, hvis man ikke tager den alvorligt. Kan man leve et liv og blive til noget stort på trods? Det kan man i hvert fald! Se på danske Robert Hansen og Dennis Knudsen, som begge lider af angst. Amerikanske Lena Dunham, Emma Stone og Britney Spears lider også at forskellige former for angst. At have en angstlidelse forhindrer derfor ikke en i at blive hverken skuespiller, frisør, sanger eller debattør.