Vil du være frivillig i UngTilUng?

UngTilUng drives primært af frivillige, og der er mange forskellige ting at lave, hvis du er mellem 18-35 år og vil være med. Som frivillig bliver du klædt på til din rolle gennem vores digitale uddannelse og supervision. Du bliver herudover en del af et digitalt fællesskab, hvor vi er sammen om at skabe en platform, der hjælper unge, der har det svært.

Se hvilke ledige frivilligjobs vi har på frivilligjob.dk

UngTilUngs frivilligroller 

 

 

Frivillig chatter med egne erfaringer

Hvis du selv er kommet igennem en svær tid eller har lært at håndtere psykiske eller sociale udfordringer, har du erfaringer, som kan hjælpe andre unge. Som chatter bruger du disse erfaringer til at støtte andre unge, der har det svært i UngTilUngs chat.

Frivillig mentor i den åbne mentorsamtale

Har du en social- eller sundhedsfaglig baggrund, eller er din baggrund inden for pædagogik eller psykologi, kan du gøre en stor forskel som frivillig mentor i vores åbne mentorsamtale. Her chatter du med unge, der har brug for hjælp nu og her om små og store udfordringer i hverdagen.

Frivillig mentor med temaforløb

Har du erfaring med psykologisk rådgivning eller en faglig baggrund i psykologi, cand. psyk., cand. pæd. psyk., psykoterapeut eller lignende, kan du blive mentor med forløb. Forløbene er digitale og tager udgangspunkt i temaet “Mild angst, nervøsitet og tankemylder”, hvor du har op til 12 online samtaler med en ung, der kæmper med disse udfordringer.

Vi starter forløb op to gange om året. Næste opstart er i oktober 2021 og gangen efter vil være i marts 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillig blogger

Som frivillig blogger deler du dine egne erfaringer med psykisk sårbarhed på UngTilUngs blog, der er med til at inspirere og motivere andre unge, der har det svært og give dem en følelse af, at de ikke er alene. 

Frivillig skribent

Som skribent skriver du selvhjælpsartikler til UngTilUngs selvhjælpskasse om de problematikker, der kan fylde, når man er ung. Du skal have en faglig baggrund indenfor kommunikation.

Frivillig SoMe manager

UngTilUngs frivillige SoMe managere er ansvarlige for at markedsføre vores tilbud på Facebook eller Instagram. Du er også med til at aftabuisere psykisk sårbarhed ved at tage forskellige problematikker op. 

Som frivillig SoMe manager på Instagram har du Instatakeover, hvor du deler ud af din egen hverdag.   

Frivillig gruppechat facilitator 

Som frivillig gruppechat facilitator står du for at facilitere UngTilUngs gruppechat, hvor unge kan skrive sammen om en fælles udfordring og få støtte.  

Alle frivillige skal underskrive en frivilligaftale og klædes på ved at tage en digital uddannelse, inden de starter.

Som chatter og mentor er det derudover et krav, at du deltager i online supervision en gang om måneden. 

 

Ledige frivilligjobs

Vi søger løbende nye frivillige.

Du kan altid se, hvilke ledige frivilligjobs, vi har på frivilligjob.dk.

Klik her

 

Send os din ansøgning!

For at blive frivillig i UngTilUng skal du udfylde vores ansøgningsskema og sende det retur til ps@ungtilung.com 

Download her:

 
 

Mentor med forløb

For at blive mentor med forløb i UngTilUng skal du udfylde vores ansøgningsskema og sende det retur til vm@ungtilung.com

Download her: