Login

UngTilUng vision, mission og værdier

Læs om vores vision & mission

Vision

Vores vision med UngTilUng er at skabe et univers, hvor unge kan dele deres udfordringer, tanker og give dem muligheden for at arbejde med sig selv gennem digitale aktiviteter og sunde fællesskaber. 

Vi ønsker, at unge skal have mulighed for at lære af hinanden, støtte hinanden og have et fællesskab, hvor de kan skabe nye sunde relationer. Ligesom de får den støtte og hjælp, som de har brug for gennem UngTilUngs mange frivillige. 

Vi ønsker, at give alle unge muligheden får at skabe et liv fyldt med trivsel.  Vi fokuserer på at skabe et trygge og inkluderende hjælpe muligheder, hvor alle unge kan føle sig velkomne. Vi tror på, at vi med UngTilUng vil hjælpe unge med, at udvikle sig og åbne dem for nye muligheder, som de ikke ellers ville have haft.

Mission

Vores mission med UngTilUng er, at skabe et platform, hvor unge føler sig trygge, kan støtte hinanden, og dele deres udfordringer og ønsker for med hinanden og de frivillige. Det gør vi igennem forskellige 1-1 hjælpetilbud, hvor unge frivillige støtter unge i deres udvikling, ligesom vi skaber digitale sunde fællesskaber, hvor de unge kan føle de høre til og føler sig værdsat. 

Vi ønsker at støtte og styrke unges trivsel ved at give dem en sted, hvor de kan dele deres udfordringer, give støtte og udveksle erfaringer. Vi ønsker at skabe et digitalt fællesskab,  hvor de føler sig hørt og accepteret, og hvor de kan hjælpe hinanden med at opnå deres mål.