fbpx

Login

Fokus tema: Religion

Vi taler om RELIGION. Hvorfor er det så et ømt emne? Hvordan kan vi tale om religion? Følge med i debatten her eller på Facebook.

Helt grundlæggende er religion en gudstro, der førhen var opskriften på det totale livsmønster. Folket så gudstroen som guidelines for, hvordan de skulle leve deres liv. Denne livsfilosofi har stille ændret sig, men der er stadig nogle folkefærd, der mener at religion og stat hænger sammen, det ses fx i Islam.

I de vestlige lande er religion siden 1700-tallet blevet mere sekulariseret. Det betyder, at kirken får stadig mindre betydning og magt i samfundet. Religion er blevet en privatsag, der handler om den enkelte persons egen samvittighed og følelser.

Religion er en bred betegnelse for en lang række trosretninger fordelt over hele verden. Fem religioner har så mange tilhængere i forskellige lande, at de kan betegnes som verdensreligioner:

Kristendom: Den største af de fem verdensreligioner. Stiftet af Jesus for 2000 år siden i Israel. Jesus var jøde, men hans religion udviklede sig til kristendom, efterhånden som den spredtes til forskellige etniciteter i Europa. Biblen er her kilden til forståelse af mennesker.

Islam: Opstod i 600-tallet på den arabiske halvø. Profeten Mohammed er talerøret for gud, og ordene kan læses i Koranen. Her står hvordan Allah, vil have muslimer til at leve deres liv.

Hinduisme: Den tredjestørste verdensreligion, som dominerer i Indien. Der er ingen grundlægger eller helligt skrift. Hinduisme er nærmere en udvikling af en række forskellige temaer og praksisser. Herunder Yoga, kastesystemet (som ved lov er ophævet), og guder med hver deres livsmønster.

Buddhisme: Oprindelse for ca. 2500 år tilbage i Indien. Stifteren er Buddha, som mente, at verden var fyldt af lidelse, hvorfor han dragede ud i verden, for at gennemskue livets mysterier, og få et rent sind. Buddha mener, at livet handler om at blive oplyst og finde lykken. Det sker i middelvejen mellem afholdenhed og isolation på den ene side, og moderne bestræbelser som sex, magt og luksusvarer.

Jødedom: Udviklet i Israel i perioden 200 f. kr. og 200 e. kr. Størstedelen af jøder bor i Israel, med mange minoritetsgrupper omkring i verden. Jødedommen er udviklet af det gamle testamente, med tilføjelser af jødernes senere historie og religiøse forestillinger. Stamfaderen er Abraham. Han lavede en pagt med gud, der betød hans omskærelse, til gengæld for, at jøderne en dag ville få deres eget land, hvilket de stadig kæmper for den dag i dag.