fbpx

Login

Spørgeskema

Hvorfor skal jeg lave en personlig kode?

Vi vil gerne kunne sammenligne dine svar i starten af forløbet med dine svar senere hen for på den måde at kunne undersøge, hvordan unge i vores forløb udvikler sig. For at kunne lave sådan en sammenkædning, har vi brug for at kunne genkende dig. Vi har valgt løsningen med den personlige kode (eller self-generated identification code “SGIC” som det hedder med et teknisk begreb) frem for f.eks. at spørge til dit navn eller e-mail, da du på den måde i langt højere grad kan være anonym i din besvarelse.

Hvorfor skal koden laves ud fra lige de oplysninger?

For at sikre at koden er den samme hver gang, består den af 4 grundlæggende oplysninger med lav sandsynlighed for at kunne ændre sig. På den måde behøver du ikke kunne huske koden næste gang, da den meget gerne skulle være den samme. At kodens dele er ret personlige skyldes at det er den slags oplysninger, de fleste kan huske og som sjældnest ændrer sig. Oplysningerne bliver kun brugt i koden og behandles ikke andetsteds.

Sikrer koden min anonymitet?

UngTilUng sidder ikke inde med de oplysninger, du bruger i koden. Selvom du skulle give alle disse oplysninger til din mentor, har vedkommende ikke adgang til at se besvarelserne. Det er dog vigtigt at pointere, at koden ikke alene kan 100% garantere din anonymitet. Kun få medarbejdere på kontoret har adgang til besvarelserne og adgang skal godkendes personligt af UngTilUngs chef. Sandsynligheden for at en medarbejder med adgang kan genkende dig ud fra din personlige kode er utroligt lille, fordi koden kun indeholder små bidder af information. Men hvis denne ved at du går her og kender dig godt nok til at vide flere af disse oplysninger, så er det teoretisk muligt at finde din besvarelse. Hvis dataen misbruges i et sådant tilfælde vil det være relativt let at finde ud af hvem, der har haft adgang til dataen, da adgangen er så begrænset. Hvis oplysningerne ligger offentligt tilgængeligt på Facebook eller andre sociale medier er der desuden øget risiko for at koden kan knækkes f.eks. i forbindelse med et datalæk.

Selvom der er mulighed for at dataen potentielt kan blive misbrugt, så betyder det ikke, at der nødvendigvis er risiko for det. Vi anonymiserer dataen i så høj grad som muligt, da det er personfølsomme oplysninger, men de oplysninger har ikke særlig stor værdi at misbruge ift. hvor stor besvær og risiko, det ville kræve at gøre det. Koden svarer til at have en stor hængelås på et skur. Ingen hængelås kan sikre sig mod en dygtig tyv, der har de rette værktøjer og som er meget motiveret for at komme ind. Men det betyder ikke, at hængelåsen på skuret er en usikker løsning, så længe indholdet af skuret ikke er så spændende for tyven, at det er besværet og risikoen værd.

 

Hvad hvis jeg ikke har lyst til at lave den kode?

Det er helt i orden, hvis du ikke har lyst til at bruge koden. Vi vil hellere have dine svar med en tilfældig kode end intet svar. Du kan komme videre ved at skrive en hvilken som helst 6-cifret kode. Hvis du har mulighed for det, ville det være at foretrække, hvis du kan skrive koden ned til næste gang. Alternativt kan du vælge f.eks. et idol, en ven eller et familiemedlem og lave koden ud fra deres oplysninger, såfremt det er en person, du vil kunne huske, at du har valgt, om flere måneder.