fbpx

Login

PERSONDATAPOLITIK PÅ UNGTILUNG.COM

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os eller din aktivitet på ungtilung.com.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi alle relevante lovbestemmelser.

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Foreningen UngTrivsel indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Opretter en bruger
– Deltager i online aktiviteter
– Er i kontakt med vores frivillige eller mearbejdere. 

Når du ønsker at benytte dig af vores aktiviteter på ungtilung.com (f.eks. digitale fællesskaber, samtaleforløb mv.), har vi brug for at indsamle visse persondata i forbindelse med oprettelse af en brugerprofil.

I forbindelse med denne vil vi indhente oplysninger som f.eks. brugernavn, e-mailadresse, kommune, alder og telefonnummer.

Er du også registreret i foreningen UngTrivsels generelle database, vil vi i forbindelse med aktiviteter på ungtilung.com kunne indhente relevante persondata fra øvrige aktiviteter i foreningen.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på ungtilung.com er:

Foreningen UngTrvisel
Adresse: Jernbanegade 1, 4900 Nakskov
Cvr: 30940261 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger, som brugernavn, mail og telefonnummer indhenter vi for, at vi kan oprette dig som bruger, når du ønsker at gøre brug af vores online aktiviteter og for at hjælpe dig ved f.eks. genoprettelse af password.

Dine oplysninger vil blive slettet 2 år efter, at du har været aktiv, eller hvis du selv ønsker oplysningerne slettet.

Såfremt du selv sletter din bruger (i brugerprofilen) modtager vi en notifikation. Herefter vil vi sikre, at dine oplysninger også slettes i vores CRM-system senest 14 dage efter, at du har slettet din bruger.

Hvis du beder os om at slette din bruger, sletter vi dine oplysninger manuelt senest 14 dage efter din henvendelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos AWS og Hetzner, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i AWS og Hetzners datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@ungtilung.com.

Privatlivspolitikken er sidst opdateret 29. februar 2024