Login

Hvad indeholder et mentorforløb?

Hvad indeholder samtalerne i et mentorforløb?

De 12 samtaler i mentorforløbet
"Angst, nervøsitet & tankemylder"

Mentorforløbets 12 samtaler er opdelt i tre dele, der hver består af fire samtaler. Til de fleste af samtalerne følger en øvelse, der relaterer sig til samtalegangens emne. Øvelserne laver du sammen med din mentor. Du kan læse mere om emnerne for samtalerne her i det nedestående. 

Ønsker du at læse uddybende om forløbet, kan du downloade en pdf her

 

Del 1 (Samtale 1-4)

Del 1 har fokus på udforskning og afklaring af udfordringer, barrierer og styrker.

 

Samtale 1: Velkommen til: rammerne og temaet for forløbet

Til den første samtale i mentorforløbet byder din mentor dig velkommen, og I præsenterer jer for hinanden. Din mentor fortæller mere om rammerne og temaet for forløbet og spørger ind til dine ønsker til forløbet. Du kan bruge denne samtale til at mærke efter, om forløbet er noget for dig, og om du kunne tænke dig at fortsætte forløbet.

 

Samtale 2: Ressourcer og barrierer

Samtalen har fokus på ressourcer og barrierer, der kan være en hjælp til at udforske din oplevelse med angst, nervøsitet og tankemylder. Barrierer kan f.eks. handle om, hvordan du oplever, at angst, nervøsitet og tankemylder fylder i dit liv, og om der eventuelt er noget, der afholder dig fra at have det godt og gøre det, som du gerne vil. Ressourcer handler f.eks. om, hvornår du har det bedst og ikke er præget af angst, nervøsitet og tankemylder, hvem du kan gå til for at få støtte og hvilke styrker du har, som hjælper dig med at håndtere svære situationer.

 

Samtale 3: Symptomcirklen

Sammen med din mentor taler I om, hvilke symptomer der fylder hos dig, når du mærker angst, nervøsitet og tankemylder. Din mentor præsenterer ”symptomcirklen” for dig, som er en illustration, der kan være med til at skabe overblik over, hvordan symptomer kan hænge sammen og kan påvirke hinanden negativt. Din mentor præsenterer også, hvordan man kan bryde den eventuelle negative cirkel og skabe en positiv cirkel.

 

Samtale 4: Undgåelse

Samtalen har fokus på at udforske i hvilke situationer, du oplever, at angsten, nervøsiteten og tankemylderet fylder, og i hvor høj grad du undgår situationer, som du kan mærke udløser angst, nervøsitet eller tankemylder.

Del 2 (Samtale 5-8)

Del 2 har fokus på strategier til håndtering af angst, nervøsitet og tankemylder.

 

Samtale 5: Tanketeknik

Til femte samtale er der fokus på at blive mere bevidst om, hvilke tanker og eventuelle bekymringer, der fylder hos dig. Du vil få redskaber til, hvordan du kan håndtere negative tanker ved at undersøge alternative og mere konstruktive tanker sammen med din mentor.

 

Samtale 6: Flyt fokus (distraktionsøvelse) og midtvejsevaluering

Til samtalen arbejdes med, hvordan du kan flytte fokus og distrahere dig selv i situationer, hvor du oplever angst/nervøsitet/tankemylder og ikke kan flytte dig fysisk. Det kan f.eks. være på studiet, arbejdet eller i sociale sammenhænge.

 

Til sjette samtale er der også en midtvejsevaluering, som din mentor præsenterer for dig. Her taler I blandt andet om, hvorvidt du oplever, at emnerne og øvelserne, som I laver, er relevante for dig, og om der er noget, du ønsker mere eller mindre af i forløbet. Midtvejsevalueringen er ikke en evaluering af dig i forløbet.

 

Samtale 7: Ydre faktorer og mindfulness

Samtalen har fokus på, hvilke ydre faktorer, der kan påvirke følelser af angst, nervøsitet og tankemylder, og hvordan mindfulness kan være en hjælp til at finde ro.  

 

Samtale 8: Styrker

Ottende samtale handler om styrker, og her er der fokus på, at du opnår mere bevidsthed om dine styrker, og hvordan du kan gøre brug af dem. Sammen med din mentor gennemgår i de såkaldte ”24 karakterstyrker”, som er en del af positiv psykologi.

Del 3 (Samtale 9-12)

Del 3 har fokus på værdier og mål samt plan for tiden efter forløbets afslutning.

 

Samtale 9: Værdier

Til samtalen udforsker du dine værdier, og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Sammen med din mentor udforsker I også, hvad du konkret kan gøre for at udleve dine værdier.

 

Samtale 10: Fri samtalegang

Der er ikke et planlagt emne til tiende samtalegang, ligesom der har været til de øvrige samtaler. Derfor er der ekstra plads til at tale om det, der måtte fylde hos dig eller tale dybere om et emne. Det kan også være, at der er en øvelse i forløbet, som du særligt har været glad for, og så vil der være mulighed for at lave den igen. 

 

Samtale 11: Målsætninger

Til denne samtale er der fokus på, hvilke mål og værdier der er vigtige for dig, og hvordan du kan arbejde med målene. Sammen med din mentor udfylder I en handleplan, som kan være en hjælp til at få et overblik over, hvilke områder i dit liv, som du gerne vil arbejde på og hvad du kan gøre for at komme tættere på dine mål.  

 

Samtale 12: Afslutning

Samtale 12 er den sidste samtale i mentorforløbet. Her er der fokus på at samle lidt op på forløbet, og tale om, hvordan det har været for dig, og hvad det har givet dig.

Hvem er vi mentorer?

Vi frivillige mentorer er unge, typisk i alderen 24-35 år, der har en relevant faglig baggrund til at kunne varetage mentorforløb med unge. Vi kan have en uddannelsesbaggrund inden for f.eks. psykologi, psykoterapi eller lignende og vi er enten studerende eller færdiguddannede.

For at blive klædt på til at kunne have et mentorforløb, har vi gennemgået en digital uddannelse hos UngTilUng. Uddannelsen indeholder viden om mentorforløbenes tema; ”Angst, nervøsitet og tankemylder” og ”Styrk dit selvværd”, samt viden om blandt andet positiv psykologi, den styrkebaserede tilgang, forandring og udvikling og hvordan man kan etablere en relation digitalt.

Vi har alle tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke fortæller andre, hvad vi taler om til samtalerne. Som mentor deltager vi i gruppesupervision sammen med en ansat i UngTilUng og andre frivillige mentorer, der også har mentorforløb. Til supervisionen har vi alle tavshedspligt og har mulighed for at reflektere og sparre med gruppen omkring vores frivillige arbejde som mentorer, men vi deler selvfølgelig ikke information der kan identificere, hvem du er. Supervisionen er med til at sikre kvaliteten af forløbene og at vi kan hjælpe dig bedst muligt.

 

 

Opret gratis medlemskab på UngTilUng.com

Bliv gratis medlem hos os og få adgang til digitale fællesskaber, selvhjælpskurser, online 1-1 mentorforløb, gruppechat og meget mere.