fbpx

Login

Hvad indeholder et mentorforløb?

Hvad indeholder samtalerne i et samtaleforløb?

De 12 samtaler i samtaleforløbet

samtaleforløbene består af 12 samtaler. Til de fleste af samtalerne følger en øvelse, der relaterer sig til samtalegangens emne. Øvelserne laver du sammen med din rådgiver. Du kan læse mere om emnerne for samtalerne her i det nedestående. Samtalerne er opdelt i 3 kategorier, da vi mener at for at få nok udbytte ud af et forløb, så skal du som minimum deltage i 4 samtaler. Det betyder også at alle ikke har brug for alle 12 samtaler. Det er altid muligt at stoppe et forløb når du ønsker. 

Angst, nervøsitet og tankemylder

Samtale 1-4

Samtale 1: Velkommen til: rammerne og temaet for forløbet

Til den første samtale i samtaleforløbet byder din rådgiver dig velkommen, og I præsenterer jer for hinanden. Din rådgiver fortæller mere om rammerne og temaet for forløbet og spørger ind til dine ønsker til forløbet. Du kan bruge denne samtale til at mærke efter, om forløbet er noget for dig, og om du kunne tænke dig at fortsætte forløbet.

Samtale 2: Ressourcer og barrierer

Samtalen har fokus på ressourcer og barrierer, der kan være en hjælp til at udforske din oplevelse med angst, nervøsitet og tankemylder. Barrierer kan f.eks. handle om, hvordan du oplever, at angst, nervøsitet og tankemylder fylder i dit liv, og om der eventuelt er noget, der afholder dig fra at have det godt og gøre det, som du gerne vil. Ressourcer handler f.eks. om, hvornår du har det bedst og ikke er præget af angst, nervøsitet og tankemylder, hvem du kan gå til for at få støtte og hvilke styrker du har, som hjælper dig med at håndtere svære situationer.

Samtale 3: Symptomcirklen

Sammen med din rådgiver taler I om, hvilke symptomer der fylder hos dig, når du mærker angst, nervøsitet og tankemylder. Din rådgiver præsenterer ”symptomcirklen” for dig, som er en illustration, der kan være med til at skabe overblik over, hvordan symptomer kan hænge sammen og kan påvirke hinanden negativt. Din rådgiver præsenterer også, hvordan man kan bryde den eventuelle negative cirkel og skabe en positiv cirkel.

Samtale 4: Undgåelse

Samtalen har fokus på at udforske i hvilke situationer, du oplever, at angsten, nervøsiteten og tankemylderet fylder, og i hvor høj grad du undgår situationer, som du kan mærke udløser angst, nervøsitet eller tankemylder.

Samtale 5-8

Samtale 5: Tanketeknik

Til femte samtale er der fokus på at blive mere bevidst om, hvilke tanker og eventuelle bekymringer, der fylder hos dig. Du vil få redskaber til, hvordan du kan håndtere negative tanker ved at undersøge alternative og mere konstruktive tanker sammen med din rådgiver.

Samtale 6: Flyt fokus (distraktionsøvelse) og midtvejsevaluering

Til samtalen arbejdes med, hvordan du kan flytte fokus og distrahere dig selv i situationer, hvor du oplever angst/nervøsitet/tankemylder og ikke kan flytte dig fysisk. Det kan f.eks. være på studiet, arbejdet eller i sociale sammenhænge.

Til sjette samtale er der også en midtvejsevaluering, som din rådgiver præsenterer for dig. Her taler I blandt andet om, hvorvidt du oplever, at emnerne og øvelserne, som I laver, er relevante for dig, og om der er noget, du ønsker mere eller mindre af i forløbet. Midtvejsevalueringen er ikke en evaluering af dig i forløbet.

Samtale 7: Ydre faktorer og mindfulness

Samtalen har fokus på, hvilke ydre faktorer, der kan påvirke følelser af angst, nervøsitet og tankemylder, og hvordan mindfulness kan være en hjælp til at finde ro.  

Samtale 8: Styrker

Ottende samtale handler om styrker, og her er der fokus på, at du opnår mere bevidsthed om dine styrker, og hvordan du kan gøre brug af dem. Sammen med din rådgiver gennemgår i de såkaldte ”24 karakterstyrker”, som er en del af positiv psykologi.

Samtale 9-12)

Samtale 9: Værdier

Til samtalen udforsker du dine værdier, og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Sammen med din rådgiver udforsker I også, hvad du konkret kan gøre for at udleve dine værdier.

Samtale 10: Fri samtalegang

Der er ikke et planlagt emne til tiende samtalegang, ligesom der har været til de øvrige samtaler. Derfor er der ekstra plads til at tale om det, der måtte fylde hos dig eller tale dybere om et emne. Det kan også være, at der er en øvelse i forløbet, som du særligt har været glad for, og så vil der være mulighed for at lave den igen. 

Samtale 11: Målsætninger

Til denne samtale er der fokus på, hvilke mål og værdier der er vigtige for dig, og hvordan du kan arbejde med målene. Sammen med din rådgiver udfylder I en handleplan, som kan være en hjælp til at få et overblik over, hvilke områder i dit liv, som du gerne vil arbejde på og hvad du kan gøre for at komme tættere på dine mål.  

Samtale 12: Afslutning

Samtale 12 er den sidste samtale i samtaleforløbet. Her er der fokus på at samle lidt op på forløbet, og tale om, hvordan det har været for dig, og hvad det har givet dig.

Styrk dit selvværd

Samtale 1-4

Samtale 1: Velkommen til og rammerne for forløbet

Til den første samtale i forløbet byder din rådgiver dig velkommen og I præsenterer jer for hinanden. Din rådgiver fortæller mere om rammerne og temaet for forløbet og spørger ind til dine ønsker for forløbet. Du kan bruge denne samtale til at mærke efter, om forløbet er noget for dig, og om du kunne tænke dig at fortsætte forløbet.

Samtale 2: Ressourcer og barrierer

Samtalen har fokus på barrierer og ressourcer, der kan være en hjælp til at udforske, hvordan temaet om selvværd fylder i dit liv. Barrierer kan f.eks. handle om, hvordan du oplever at lavt selvværd fylder i dit liv, og om der eventuelt er noget der afholder dig fra at have det godt og gøre det, som du gerne vil. Ressourcer handler f.eks. om, hvornår du har det bedst og ikke er præget af lavt selvværd, hvem du kan gå til for at for støtte og hvilke styrker du har, som hjælper dig med at håndtere svære situationer.

Samtale 3: Styrker

Tredje samtale handler om styrker, og her er der fokus på, at blive mere bevidst om dine styrker, og hvordan du kan bruge dem. Sammen med din rådgiver gennemgår I de såkaldte ”24 karakterstyrker”, som er en del af positiv psykologi.

Samtale 4: Tanker, følelser, krop og adfærd

Denne samtalegang handler om at undersøge sammenhængen mellem dine tanker, følelser, kroppen og din adfærd. Sammen undersøger I, hvad du oplever hos dig selv i situationer, hvor du oplever at have et lavt selvværd og i situationer med højt eller tilstrækkeligt selvværd. Hvad f.eks. tænker, føler, mærker du i kroppen og gør du i de situationer?

Samtale 5-8

Samtale 5: Tanker og selvkritik

Til femte samtale undersøger I, hvilke negative og selvkritiske tanker du eventuelt oplever at have og I taler om, hvordan du i stedet kan finde alternative, mere konstruktive og selvkærlige udsagn. I kommer således ind på, hvordan vi kan have en indre kritiker, der kommer med negative bemærkninger og hvordan man konkret kan håndtere den slags tanker. 

Samtale 6: Værdier

Til samtalen taler I om, hvad værdier er, og sammen udforsker I dine værdier og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Sammen med din rådgiver kigger I også på, hvad du konkret kan gøre for at udleve dine værdier.

Til sjette samtale er der også en midtvejsevaluering, som din rådgiver præsenterer for dig. Her taler I blandt andet om, hvorvidt du oplever at emnerne og øvelserne som I laver, er relevante for dig, og om der er noget du ønsker mere eller mindre af i forløbet. Midtvejsevalueringen er ikke en evaluering af dig i forløbet.

Samtale 7: Egenomsorg

Syvende samtale har fokus på egenomsorg, hvor I taler om hvad egenomsorg er, hvorfor det er vigtigt for selvværdet og hvordan du kan inkorporere mere egenomsorg i hverdagen.

Samtale 8: Grænser

Til samtalen taler I om, hvad grænser er, hvorfor det er vigtigt at kunne sætte og udvide sine grænser og hvordan du selv oplever dine grænser – f.eks.  hvornår er det sværere eller nemmere for dig at mærke, sætte eller udvide dine grænser.

Samtale 9-12)

Samtale 9: At kommunikere grænser

Niende samtale handler om at kommunikere grænser og hvorfor det er vigtigt at kunne kommunikere sine behov og grænser. Sammen med din rådgiver taler i om, hvad der er godt at huske på, når man giver udtryk for sine behov og grænser og hvordan man konkret kan gøre det.

Samtale 10: At gå efter sine drømme og mål

Samtalen handler om at undersøge, hvilke mål og drømme du har og om der eventuelt er noget, der afholder dig fra at gå efter det, som du ønsker dig i livet. Til samtalen kommer I også ind på, hvordan det vi siger kan spille en rolle i forhold til at føle mere styring over eget liv.

Samtale 11: Handleplan

Til denne samtale er der fokus på, hvilke mål, drømme og værdier, der er vigtige for dig, og hvordan du kan arbejde med målene. Sammen med din rådgiver udfylder I en handleplan, som kan være en hjælp til at få et overblik over, hvilke områder i dit liv du gerne vil arbejde på, hvilke drømme du har og hvad du konkret kan gøre for at komme tættere på dine drømme og mål.

Samtale 12: Afslutning

Samtale 12 er den sidste samtale i samtaleforløbet. Her er der fokus på at samle op på forløbet og tale om, hvordan det har været for dig, hvad det har givet dig og hvad du kan tage med dig videre.

Hvem er vi rådgivere?

Vi frivillige rådgivere er unge, typisk i alderen 24-35 år, der har en relevant faglig baggrund til at kunne varetage samtaleforløb med unge. Vi kan have en uddannelsesbaggrund inden for f.eks. psykologi, psykoterapi eller lignende og vi er enten studerende eller færdiguddannede.

For at blive klædt på til at kunne have et samtaleforløb, har vi gennemgået en digital uddannelse hos UngTilUng. Uddannelsen indeholder viden om samtaleforløbenes tema; ”Angst, nervøsitet og tankemylder” og ”Styrk dit selvværd”, samt viden om blandt andet positiv psykologi, den styrkebaserede tilgang, forandring og udvikling og hvordan man kan etablere en relation digitalt.

Vi har alle tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke fortæller andre, hvad vi taler om til samtalerne. Som rådgiver deltager vi i gruppesupervision sammen med en ansat psykolog i UngTilUng og andre frivillige rådgivere, der også har samtaleforløb. Til supervisionen har vi alle tavshedspligt og har mulighed for at reflektere og sparre med gruppen omkring vores frivillige arbejde som rådgivere, men vi deler selvfølgelig ikke information der kan identificere, hvem du er. Supervisionen er med til at sikre kvaliteten af forløbene og at vi kan hjælpe dig bedst muligt.

 

Opret gratis profil på UngTilUng.com

Opret en gratis profil og få adgang til digitale fællesskaber, online kurser, 1-1 samtaleforløb samt løbende nye tilbud. Du kan være anonym hvis du ønsker det, derfor har vi kun brug for nedestående oplysninger. Du kan altid skræddersy din profil, når først du er oprettet. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn
Vi har en særlig aftale med Lolland og Guldborgsund kommune, som gør at opstart af samtaleforløb og digitale krea-fællesskaber sker oftere, hvis du er fra en af kommunerne.
Hvad er du interesseret i?