fbpx

Login

Hvad er lykke, og hvad skal vi bruge den til?

Hvad er lykke? Hvad gør dig lykkelig?

Verdens lykkeligste land

I 2016 er Danmark igen at finde på 1. pladsen på FN’s liste over verdens lykkeligste lande. Men hvorfor egentligt? Hvis man tager et hurtigt blik henover div. forsider, virker vi i Danmark ikke umiddelbart som et lykkeligt folkefærd. Skolebørns undersøgelsen 2014 indikerer, at trivslen blandt de 15-årige er forværret over årene, dette med udgangspunkt i mavepine, nervøsitet, søvnmønster, ensomhed m.m.

Danmark er tildelt 1. pladsen på baggrund af velfærdssystemet, der sikrer os mod korruption, og giver os den fornødne lægebehandling. Det giver da også sig selv, at man med et gratis sygehusvæsen, uddannelse, og et system der kan stoles på, må være lykkelig. Men er det lykken? (1, 2,)

Forskellige teorier og filosofier om lykke

Sigmund Freud (1856 – 1939) definerer lykken som ”mest mulig nydelse og mindst mulig smerte”. Ud fra den freudianske teori, er lykken altså et nydelsesøjeblik, som opstår momentært. Dette skyldes ifølge Freud at vi, ligesom dyr er drevet af vores lyster.

Den romerske filosof Seneca (ca. 4 f.Kr. – 65 e.Kr.) definerer lykken som at have en positiv tilgang til omverdenen, så at sige at ”se glasset som halvt fuldt”. Her er det altså ikke nydelsens øjeblik, men optimisme der gør en lykkelig. (3)

Den danske filosof Søren Kierkegaard (1813 – 1855) stillede det retoriske spørgsmål: ” Hvad er lykken? Et spøgelse som først er, når det har været. ” Med denne tanke, fremgår det, at mennesket ikke er i stand til at føle nydelsens øjeblik som den freudianske teori bygger på, Kierkegaard fremhæver hvordan mennesket netop ikke er i stand til at leve i nuet. Denne tanke bygger Ingrid Bergmann (1915 – 1982) videre på: ”De fleste mennesker er ulykkelige, fordi de, når de er lykkelige, vil være endnu lykkeligere. ”. Men det er ikke nødvendigvis kun os selv vi kan sammenligne os med, dette pointeres af Charles-Louis de Montesquieu (1689 – 1755) ” Man vil ikke bare være lykkelig, men lykkeligere end de andre. Og det er derfor så vanskeligt, fordi vi anser andre for at være lykkeligere end de er”.

For at følge Senecas teori om optimismen, kan lykken da også defineres som ”Lykke opstår ofte gennem opmærksomhed på de små ting, ulykke ofte gennem forsømmelse af de små ting”. – Wilhelm Busch (1832 – 1908)

Der findes altså mange syn på lykke, om det er et enkelt øjeblik, en optimisme i hverdagen eller noget helt andet, må man opgøre det med sig selv, men med en sidste tanke på vejen, kan Aristoteles (384 – 322 f.Kr.) måske hjælpe dig videre ved at huske at ”Lykke er at være sig selv nok.” (4)