fbpx

Login

Forbilleder – pres eller inspiration?

Vi sætter fokus på forbilleder og dem vi spejler os i. Er det godt med rollemodeller? Og hvilke rollemodeller skal vi holde os fra? Hvad ser du op til? Og hvem spejler du dig i? Følg med i debatten de næste to uger, her eller på vores Facebook.

Det er normalt for alle mennesker i alle aldre at have forbilleder – om det er forældre, lærere, reality-stjerner eller politikere. De fleste har nok oplevet at kende mindst ét menneske, fra hverdagen eller fra medierne, som vi spejler os i og ser op til. Der har været meget snak om, at det kan være usundt for folks selvbillede at bruge meget tid på at sammenligne sig med sine forbilleder, især unge og især på sociale medier. Men er sådan en form for spejling kun en dårlig ting?

Ifølge Gyldendals ordbog betyder ordet ’forbillede’: eksempel, ideal, person, der fremholdes som eksempel eller ideal for andre, oftest i betydningen som efterfølgelsesværdig mht. personlige egenskaber, initiativ eller dygtighed.

Det er vigtigt at lægge mærke til ordet ’efterfølgelsesværdig’. Det er vel svært at sige, hvad der objektivt set er efterfølgelsesværdigt, da alle har forskellige perspektiver på verden, og det er netop pointen; det gælder om at udvælge sine forbilleder ud fra det kriterium, at de stemmer overens med ens egne værdier. Hvis vi spejler os i personer – for eksempel på sociale medier – bare fordi alle andre gør det, selvom de egentlig ikke er nogen, vi inderst inde synes man bør efterligne… Ja, så er det sandt, at spejlingen kan give pres og lavt selvværd. Så prøver man at være en anden, end man er. Det er vigtigt at være klar over, hvem der egentlig er noget værd som forbillede ud fra ens egne værdier og idealer. Og det fører til det næste:

Ordbogen definerer ordet ’ideal’ som følger: forestilling om noget fuldkomment; noget fuldkomment, som man søger at efterligne; mønsterbillede.

Der er meget kritik af hvor ødelæggende det er at spejle sig i folk på forskellige medier, fordi de fremstiller en alt for perfekt version af virkeligheden. I ordet ’ideal’ ligger der imidlertid en forestilling om noget fuldkomment. Så i stedet for at tage alt hvad man ser for gode varer og tro, at det gælder om at overføre det direkte til sit eget liv, kan man bruge det som en inspiration og motivation, en ledetråd og guide, som man kan implementere i mindre skala i sit eget liv.

I sidste ende er det op til dig selv, om du overhovedet vil spejle dig i andre mennesker. Det kan sikkert være en sund indstilling at prøve at undgå at blive påvirket. Men når vi lever i en tid, hvor vi bliver bombarderet fra alle sider med idealer om et perfekt liv, så kan man håndtere det ved at navigere på en positiv og konstruktiv måde. Du kan vælge at spejle dig i de rollemodeller som stemmer overens med dine egne inderste værdier. Du kan vælge  at se dem som inspirationskilder eller guides, snarere end som et krav om det perfekte liv.

Spejler du dig i nogen?

Kilde: Den Store Danske, Gyldendal