fbpx

Login

“Domstolen” kan hjælpe dig af med katastrofetanker

Ifølge professor i børne- og ungdomspsykiatri, Per Hove Thomsen, oplever flere og flere børn, unge og voksne psykisk sårbarhed - i høj grad angstfænomener, som ofte medfører katastrofetanker i utrygge situationer. For flere kan dette være hæmmende og invaliderende.

Ifølge professor i børne- og ungdomspsykiatri, Per Hove Thomsen, oplever flere og flere børn, unge og voksne psykisk sårbarhed – i høj grad angstfænomener, som ofte medfører katastrofetanker i utrygge situationer. For flere kan dette være hæmmende og invaliderende, idet sårbarheden og angsten overtager magten i hverdagslivet og den generelle livsudfoldelse. For at forhindre dette, udtaler Per Hove Thomsen sig, at man skal lære at ”gå imod angsten”. Men hvordan gør man så det?

Du skal omstrukturere dine tanker 

Et værktøj, der kan bruges mod disse katastrofetanker, er en øvelse kaldet ”domstolen”. Øvelsen ligger sig op ad kognitiv terapi og adfærdsterapi. Psykiatrifonden definerer kognitiv terapi som en terapiform, der fokuserer direkte på patientens problem og søger at omstrukturere tanker, hvor adfærdsterapi søger at hjælpe patienten til at ændre adfærd. Det altoverskyggende tema er derfor fysisk og psykisk adfærdsændring.

Og hvor starter man så? Coach, Anne Pernille Fischer, bruger den såkaldte adfærdscirkel som udgangspunkt. Forudsætningen for succes i en adfærdsændring består af motivation og personlige styrker. Hvad motiverer dig til at udføre en adfærdsændring? Og hvilke personlige styrker kan du bruge til at opnå adfærdsændringen? Motivation kan komme både indefra og udefra, men de største resultater findes i lystbetonet motivation.

Vær dommer i din egen retssag

Antagelsen i kognitiv terapi er, at vi via vores følelser, tanker, antagelser og adfærd kan skabe destruktive tankemønstre. Man går derfor ind i den specifikke tanke i håbet om at erstatte det negative tankemønster med et positivt alternativ. Værktøjet, ”domstolen”, kan hjælpe med dette og kan fungere som et skridt på vejen mod en overordnet adfærdsændring. Øvelsen tager udgangspunkt i det faktum, at flere og flere psykisk sårbare unge dømmer sig selv for hårdt og ofte straffer sig selv for katastrofetankerne.

Forestil dig, du er i en retssal. Du skal udstede en dom til dig selv. Anklagen lyder på, at du ikke kan tage til fødselsdag, fordi dine tanker, følelser og antagelser fortæller dig, at du er dum og måske endda til besvær. Accepter kaostankerne og lad dem få frit løb. Nedskriv alle beviser for, hvorfor du skal dømmes for denne anklage. Derefter, lad alle dine rationelle tanker overtage din hjerne. Nedskriv derfor alle beviser for, hvorfor du IKKE skal idømmes en straf. Træk vejret, kig på beviserne og giv dig selv en fair dom. Se eksempel på billedet.

Tilgiv dig selv

Kognitiv terapi går i høj grad ud på evnen til at erkende og tilgive sig selv. ”Domstolen” søger at erstatte de selvundertrykkende tanker med fornuftsbetonede tanker, som chefpsykolog, Nicole K. Rosenberg, ser som en essentiel del af behandlingen. Gennem sit erhverv oplever hun, at når patienten er i stand til at omstrukturere tankerne, vil patienten opleve en ny form for sikkerhed, og katastrofetankerne vil gradvist dale. Derfor, fejr når du er succesfuld i din håndtering af katastrofetankerne – og tilgiv dig selv, hvis det ikke lykkes. Katastrofetanker fastholder os i sårbarheden. Find frem til din indre motivation for adfærdsændring og find frem til de personlige styrker, som kan hjælpe dig ned ad den rigtige vej.