fbpx

Login

Ida-Sophia x UngTilUng

Lær at tackle livet på sociale medier og oplev større trivsel online

Kurset er til dig som

Ønsker at få et indblik i dit eget og andres liv online. Vi har i samarbejde med Ida-Sophia udviklet et kursus, der handler om dit liv på sociale medier. Den digitale verden er fuld af FOMO, sammenligningskultur og forkertgørelse. I dette kursus kan du høre influencer og TV-vært Ida-Sophia fortælle om disse ting, og hvordan hun selv navigerer i det. Hun læser sine egne tekster op og giver derefter værktøjer til, hvordan du kan arbejde med dit digitale liv.

Dette kursus er til dig, der har lyst til at slippe bekymringer, sammenligning og ubehag online. Du får forskellige værktøjer og øvelser, der gør dig i stand til at arbejde med det, der fylder hos dig. 

Hvad lærer du på kurset?

Du får viden om:

  • Hvordan misundelse og stress kan være en del af livet på sociale medier, og hvordan det spiller sammen med sammenligningskulturen
  • Forskellige slags grænser og grænseoverskridende adfærd online
  • Online trivsel og ikke mindst mistrivsel. Du får viden om deling af billeder/andet indhold, som er delt uden samtykke
  • Forskellige former for ensomhed og forkertgørelse gennem FOMO

Kursusoversigt

Sammenligningskultur - Misundelse og stress

I dette minikursus får du viden om, hvordan den store sammenligningskultur på de sociale medier fodrer ubehagelige følelser og tilstande som misundelse og stress. Gennem Ida-Sophias tekst kan du blive klogere på, hvordan det kan se ud. Derefter får du mulighed for at arbejde med dine egne følelser. I de tilhørende refleksionsspørgsmål vil du udforske dine oplevelser med at sammenligne dig med andre. Du får også to øvelser, hvor du i den ene laver et mantra til dig selv, mens den anden er en guide til en meditation, som du altid kan lave

Grænser og behov
I dette minikursus vil du få viden om, hvordan grænseoverskridende adfærd online kan se ud gennem Ida-Sophias tekst. Du vil også få viden om forskellige typer af grænser, og hvordan dine behov spiller ind. Refleksionsspørgsmålene og øvelsen vil hjælpe dig med at undersøge dine egne grænser, og hvordan dine grænser har været overskredet på nettet
Online trivsel

I dette minikursus får du viden om, hvordan online trivsel og mistrivsel kan se ud. Ida-Sophia læser en historie op om en ung kvinde, der får delt et billede uden samtykke. Du får viden om risiko for fx deling af nøgenbilleder, hvordan det påvirker, og hvad der kan gøres. Igennem refleksionsspørgsmålene vil du udforske, hvordan du mistrives på nettet og i øvelsen får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan øge din trivsel og tryghed på nettet

Ensomhed og fællesskaber

I dette minikursus får du viden om FOMO, ensomhed og fællesskaber på nettet, og hvordan der kan være en stor forkertgørelse i kulturen på de sociale medier gennem Ida-Sophias tekst. De efterfølgende refleksionsspørgsmål vil hjælpe dig til at udforske dine følelser og oplevelser med ensomhed og eksklusion. I øvelsen vil du få tre gode huskeregler, der kan hjælpe dig til at tackle ensomhed og ubehag

 

Current Status
Ikke tilmeldt
Pris
Lukket
Get Started
This uddannelsen is currently closed

Opret gratis profil på UngTilUng.com

Opret en gratis profil og få adgang til kurset med Ida Sophia 

Uddannelsen Indhold