fbpx

Login

5 gode råd til, hvordan du kan vende din sårbarhed til styrke

Har du svært ved at finde dine styrker, her giver UngTilUng dig 5 gode råd til, hvordan du kan finde dine styrker...
At være psykisk sårbar dækker over en hel masse. Som psykisk sårbar kan man nemt føle sig utilstrækkelig, være styret af negative tankemønstre, man kan føle sig anderledes og social akavet, man kan lide under et dårligt selvværd og et uopnåeligt ønske om perfektionisme.

 

Så hvordan skal man håndtere det, skal man acceptere de negative sider, eller kan de anvendes til noget positivt? Kan man leve med sin sårbare side? Hvordan håndtere man de udfordringer der kommer? Ønsker du at kunne finde din indre styrke under din sårbarhed, så læs med her, og forsøg om du kan vende din negative tilstand til positive egenskaber.

1. Hvis du føler dig utilstrækkelig, så overvej hvorfor. Og overvej om du tror andre har det på samme måde. Vi lever i et accelerations samfund, hvor alt skal ske mere effektivt på kortere tid hele tiden. Det er altså meget sandsynligt at alle oplever utilstrækkelighed ind i mellem – så fokuser på det du kan. [1] Vær stolt over de færdigheder du har, som sårbar har du en indsigt i den mørke side af psyken, brug det i dit liv. På den måde vil du ikke længere være utilstrækkelig.

 

2. Har du negative tanker, så reflekterer du sandsynligvis meget over livets negative omstændigheder, derfor besidder du altså evnen til at kunne reflektere over andres sårbarhed også. Du er måske bedre til at sætte dig i andres sted. Selv om du måske vil kunne overdrive andres følelser, så husk at overdrivelse fremmer forståelsen, og brug det til din fordel, husk at psykologien er blevet et populistisk emne, så analyser løs på de hindringer du bliver stillet, og del dem – på den måde kan du modtage anderkendelse fra udefra stående, som vil styrke dine positive tanker i sidste ende. [2] Forsøg måske også at vende de negative tanker mod dig selv, overvej hvordan du ville have det hvis andre sagde de ting til dig, som du selv gør – du vil måske mærke en vrede og en følelse af uretfærdighed – brug den følelse som en styrke, brug den til at kæmpe med, fordi du har noget at kæmpe for. [3]

 

3. Har du det svært i sociale situationer, du føler dig måske ”stemplet”, du er måske bange for at andre ikke vil kunne forstå din sårbarhed. Husk at hver 5. dansker på et tidspunkt vil få en psykisk diagnose i livet, at hver 2. familie er i kontakt med det psykiske behandlingssystem. [4] Der er altså rimeligt store odds for, at der er flere andre til stede, der kender til sårbarheden. Brug det til at relatere, tænk på din sårbarhed og evt. sociale akavethed, vend det til noget positivt, grin af dig selv. Tænk på nogle af de situationer du har været i, hvor din sårbarhed har hæmmet dig, og sæt det i kontekst til din egen personlige sit-com. [5] Du er stærk, du er kommet over pinlige, nedværdigende og hårde episoder – husk det, du er meget mere end du selv tror, og folk kan relatere til dig, hvilket er en stærk personlig egenskab, da den blandt andet er et udtryk for tillid og varme.

 

4. Dårligt selvværd rammer mange mennesker. Du kigger måske på modeller, og sammenligner dig selv med dem i en negativ kontekst. Lad vær med det, men prøv at nærstudere modellerne igen, de er typisk fundet grundet ”abnorme træk”, tænk f.eks. på hvordan Cara Delivignes øjenbryn har været med til at ændre tiden. [6] Nærstuder herefter dig selv, vær kritisk og find noget der gør dig unik, gør det gerne mange gange, på den måde vil du opdage flere og flere små særtræk – der gør dig smuk. Med et dårligt selvværd er det ofte nemt at være kritisk overfor sig selv, og at finde ud af hvor man skiller sig ud fra andre. Men brug denne kritik konstruktivt, lad den være din styrke. Tænk på det som noget positivt at du er kritisk overfor dig selv, men husk at benytte kritikken som ros og ikke ris. Smil til dig selv og fortæl dig at du er dejlig. [7]

 

5. Er du perfektionistisk? Så husk på at det er perfekt ikke at være perfekt. Som perfektionist er der sandsynligvis også nogle få punkter du er rigtig god til, så fokuser på dem, og drop de andre. Husk at det er meget sejere at kunne en ting perfekt, end at kunne flere ting middelmådigt. Så koncentrere dig om det ene, og mærk hvordan din selvtillid vil stige, samtidigt med at din personlighed vil udvikle sig gennem dit talent.[8] Husk den populære talemåde: ” Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” [9] Find din styrke, og tro på den.