Vision og mission

Vision

  • At alle unge føler, at de er noget værd og har noget at byde ind med

  • At alle unge har adgang til fællesskaber, de trives i

  • At alle unge har mod på at søge hjælp og har et sted at søge hjælp, når der er brug for det

  • At det at være sårbar kan være en styrke og ikke behøver være et tabu

  • At vi lever i en verden, hvor det er okay at tale om det, der er svært

Mission

  • At skabe digitale ung-til-ung fællesskaber, hvor unge kan føle, at de er en del af noget
  • At fremme trivsel hos sårbare unge gennem digitale initiativer
  • At skabe håb, motivation og give unge en tro på, at de kan få det bedre
  • At støtte unge i at skabe den forandring, de ønsker i deres liv