Organisationen 

UngTilUng er udviklet af et partnerskab mellem nedenstående organisationer

Foreningen Den Boligsociale Fond

Foreningen Den Boligsociale Fond er en frivillig social forening som arbejder for at mennesker
udenfor samfundets hovedstrøm involveres i at forbedre forholdene for sig selv og for andre i samme situation.
Det frivillige sociale arbejde er det centrale element i foreningens arbejde.

Mere information på www.boligsocial.dk

Konsulentkompagniet Aps

Konsulentkompagniet Aps er en kooperativ udviklingsvirksomhed, som arbejder med projekt- og metodeudvikling på velfærdsområdet.
Konsulentkompagniet har i en årrække arbejdet med metodeudvikling, som baseres på en bruger til bruger tilgang.

Mere information på

www.kon-kom.dk

Center for Udvikling og Støtte

Center for Udvikling og Støtte er Hillerød Kommunes tilbud til voksne med psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser,
hjerneskade, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer.

Mere information på www.hillerod.dk/CUS

SIND-Hillerød/Allerød

SIND-Hillerød/Allerød er en lokalafdeling under “SIND Landsforeningen for psykisk sundhed”,
som har til formål er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

Lokalafdelingen holder til i SIND-huset på Milnersvej 13 B i Hillerød, hvor der blandt andet er etableret en klub, som fungerer som samlingssted for mennesker med psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter.

Læs mere om lokalafdelingens aktiviteter på: www.sind.dk/hilleroedalleroed

Økonomi:

UngTilUng.com finansieres af tilskud fra Socialministeriets udlodningsmidler samt kommunale §18 og private tilskud.