fbpx

Organisationen 

UngTilUng er udviklet af et partnerskab mellem nedenstående organisationer

Foreningen Den Boligsociale Fond

Foreningen Den Boligsociale Fond er en frivillig social forening som arbejder for at mennesker
udenfor samfundets hovedstrøm involveres i at forbedre forholdene for sig selv og for andre i samme situation.
Det frivillige sociale arbejde er det centrale element i foreningens arbejde.

Mere information på www.boligsocial.dk

Konsulentkompagniet Aps

Konsulentkompagniet Aps er en kooperativ udviklingsvirksomhed, som arbejder med projekt- og metodeudvikling på velfærdsområdet.
Konsulentkompagniet har i en årrække arbejdet med metodeudvikling, som baseres på en bruger til bruger tilgang.

Mere information på www.konsulentkompagniet.dk

Center for Udvikling og Støtte

Center for Udvikling og Støtte er Hillerød Kommunes tilbud til voksne med psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser,
hjerneskade, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer.

Mere information på www.hillerod.dk/CUS

SIND-Hillerød/Allerød

SIND-Hillerød/Allerød er en lokalafdeling under “SIND Landsforeningen for psykisk sundhed”,
som har til formål er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

Lokalafdelingen holder til i SIND-huset på Milnersvej 13 B i Hillerød, hvor der blandt andet er etableret en klub, som fungerer som samlingssted for mennesker med psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter.

Læs mere om lokalafdelingens aktiviteter på: www.sind.dk/hilleroedalleroed

Følgegruppe

Partnerskabet er organiseret med en følgegruppe, som består af repræsentanter fra hver partner:

Bjørn Christensen, direktør, Foreningen Den Boligsociale Fond

Merete Dobusz, projektchef, Konsulentkompagniet

Tina Lyhne, CUS Hillerød

Ole Hagman, næstformand, SIND Hillerød-Allerød


Økonomi:

UngTilUng.com finansieres af tilskud fra Socialministeriets udlodningsmidler samt kommunale §18 og private tilskud.

Er du mellem 16 - 35 år!Vil du hjælpe os med at blive bedre ved at svare på 4 spørgsmål?

Her hos UngTilUng arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at hjælpe unge, derfor er din feedback meget værdsat.

Klik på linket her og besvar de 5 spørgsmål

På forhånd tak UngTilUng teamet!

Er du mellem 16 - 35 år!Vil du hjælpe os med at blive bedre ved at svare på 5 spørgsmål?

Her hos UngTilUng arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at hjælpe unge, derfor er DIN FEED BACK meget værdsat.

Klik på linket her og besvar de 5 spørgsmål

På forhånd tak UngTilUng teamet!

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly