Alle mennesker oplever at blive vrede engang imellem. At blive vred er en helt naturlig og nødvendig følelse. Det er eksempelvis godt at vi bliver vrede hvis vi føler os dårligt behandlet. En reaktion som vrede kan være med til at vi undgår at komme ud i situationer hvor vores grænser bliver overskredet. Men somme tider kan vi opleve, at vreden tager magten og bliver så dominerende, at vi ikke kan tænke klart og kommer til at sige og gøre ting vi ikke mener.

I værste tilfælde kan vi miste kontakten til gode venner, familie og vi kan endda opleve at miste job eller muligheden for at gå på et studie. I de tre videoer nedenfor kan du få gode råd og værktøjer i, hvordan du opdager og håndterer din vrede.

Håndtering af vrede

Vrede er en naturlig ting at opleve i sit liv, og det kan være sundt, men vreden kan tage over, og det kan have store konsekvenser for dine relationer, dit helbred og den almene trivsel.

Læs mere

Hvordan opdager jeg min vrede?

Hvordan håndterer jeg min vrede i situationen

I hvilke situationer bliver jeg vred og hvorfor?